February 29, 2008

٭
می‌دونستی اولّای انقلابْ ابی اعدام داشته؟

[کاربرد اسم به جای فعل]


 
........................................................................................

February 26, 2008

٭
نرم‌نرمک می‌رسد اینک بهار
سگ به قبر روزگار


 
........................................................................................

February 24, 2008

٭
بوی مرگ می‌آمد. (بوی دکتر و گوشت سوخته)


 
........................................................................................

February 21, 2008

٭
گفتند می‌خواهند دنیا را تغییر دهند و نوع بشر را به آرمان‌های اصیل نزدیک کنند و... از این مزخرفات.


 
........................................................................................

February 20, 2008

٭
سیگار فروردین خارجی موجود است.


 
........................................................................................

February 18, 2008

٭
تاکسی خاصیت جذب انتخابی دارد.


 
........................................................................................

February 17, 2008

٭
آدم‌ها به طرز مشمئزکننده‌ای به همدیگه وصلن. واقعاً مشمئزکننده.
من که خیلی بدم میاد.


 
........................................................................................

February 13, 2008

٭
مطمئن باشید منظور وبلاگ‌نویسْ از گذاشتن عکس عروسکی که تازه هدیه گرفته، نشان‌دادنِ آن کتاب لاتینی‌ست که فقط گوشه‌اش را در بالای تصویر می‌بینید. همان کتابی که اتفاقی در کادر افتاده.


 
........................................................................................

February 10, 2008

٭
- چی میل دارید قربان؟
- چای لطفاً.

[انگار تو خونه‌شون چایی نبوده که اومده اینجا.]


 
........................................................................................

February 03, 2008

٭
«این آدم سال‌ها پیش به من نصیحت کرد که هیچ‌وقت حال‌و‌روز آدم مُرده را برای کسی تعریف نکن. می‌گفت مرگ در قالب کلمات تکرار می‌شود. نباید بگذاریم مرگ زبان پیدا کند.»

[اعتماد؛ آریل دورفمن]


 
........................................................................................

........................................................................................