September 25, 2010

٭
چند روزیه که برای یه سفر کوتاه وارد اسپانیا شده‌م. اولین نکته‌ای که توی این کشور (حتی از همون فرودگاه) برام جالب بود، اینه که اینجا هیچ‌کس به هیچ‌کس کار نداره.

حالا خودش وقتی اینجا بوده به همه کار داشته ها.


 
........................................................................................

September 24, 2010

٭
ژانر: نوجوون‌هایی که سرشون رو از ته می‌تراشن و جای شکستگی پس کله‌شون پیداست.

پایان بحث ژانر در این وبلاگ


 
........................................................................................

September 22, 2010

٭
همه‌چیز از ذهنم پاک شده. تنها چیزهایی که از اون دوران یادم مونده، یکی صاایرانه و اون‌یکی حرکتِ‌پا.


 
........................................................................................

September 19, 2010

........................................................................................

September 09, 2010

٭
واحد شمارش آقا: پارچه


 
........................................................................................

September 06, 2010

٭
- ببخشید دستم خیسه... (مچش رو میاره جلو)
- ببخشید منم دستم خیسه... (آرنجش رو میاره جلو)

حالا اجباری در کار نیستا...


 
........................................................................................

September 04, 2010

........................................................................................

September 02, 2010

٭
کسی که save رو جایگزین بازی‌های جونی کرد، تمام هیجانِ بازی‌ها رو از بین برد.


 
........................................................................................