paykado
ارسال گل به ایران با پیکادو
August 15, 2022

٭
رضا برای رفتن به فرودگاه به راید نیاز دارد.
رایدِ رضا قول داده است که او را صبح زود پیک‌آپ کند.
رایدِ رضا کنسل شده است و کس دیگری باید به او راید بدهد.


 
........................................................................................