July 30, 2004

٭
مجله لوموند، نام مصاحبه‌هایش با فوکو را فیلسوف نقابدار می‌گذاشت و با این شرط که اسم او تنها پس از مرگش چاپ شود، او معتقد بود که با شنیدن نام نویسنده، خواننده دچار پیش‌فرض‌هایی میشود که ذهن او را از فهمیدن مطلب اصلی دور می‌سازد


 
........................................................................................

July 27, 2004

........................................................................................

July 23, 2004

........................................................................................

July 19, 2004

٭
چند وقت پیشا داشتم با تاکسی از جلوی دانشگاه تهران رد میشدم. روی یه تابلو نوشته بود: هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران مبارک باد، تاسیس 1310. جلو یک پیرمرد نشسته بود... شروع کرد به زمزمه کردن این جمله، وقتی که تمام آن را خواند، راننده گفت: حالا خوبه ننوشتن تأسیس 1357.


 
........................................................................................

July 17, 2004

........................................................................................

July 16, 2004

٭
نمیدونم چه جوری شروع کنم ، ولی این کار رو میکنم


 
........................................................................................