July 29, 2010

........................................................................................

July 26, 2010

٭
اگه ازم بخوان چندش‌آورترین و زننده‌ترین عنصر فرهنگی ایران رو نام ببرم، بدون درنگ می‌گم شیربها.


 
........................................................................................

July 24, 2010

٭
شماره‌ی چهل و سوم، به همراه عکس دانش‌آموزان ممتاز پایه‌های مختلف.

Labels: 
........................................................................................

July 20, 2010

٭
هر موقع جمله‌ی «این مکان مجهز به دوربین مداربسته می‌باشد» رو جایی می‌بینم، چهار ستون بدنم به لرزه میفته.


 
........................................................................................

July 15, 2010

٭
اولین نبرد جدی اقتصاد شرق با غرب، نبرد توتو و کیندر بود.


 
........................................................................................

July 10, 2010

........................................................................................

٭
پدیده‌ی «قلاب‌گرفتن» خودش رو در پستوهای فرهنگ ما پنهان کرد و نذاشت اون‌طوری که باید به ماهیتش پرداخته بشه.


 
........................................................................................

July 06, 2010

٭
یکی از دوست‌هام سه گیگ نامجو داره.


 
........................................................................................

July 02, 2010

٭
حاضرجواب‌ترین انسان‌های طول تاریخ به ترتیب عبارتند از:
بهلول
ملانصرالدین
لقمان


 
........................................................................................