September 20, 2011

٭
به نظرم این‌که چند تا داداش با هم وارد یه رشته‌ی ورزشی بشن و دسته‌جمعی بترکونن دیگه خیلی خز شده.


 
........................................................................................

September 18, 2011

٭
بابا برقی در اوج خداحافظی کرد و اسمش جاودانه شد. آقای ایمنی روزبه‌روز داره سطح خودش رو مياره پایین‌تر.


 
........................................................................................