November 30, 2008

........................................................................................

November 27, 2008

٭
فقط براتیگان دیگه؟ ایول بابا مثل خودم روشنفکری.


 
........................................................................................

November 25, 2008

٭
باز باران آمد و دنیای گردون شارپ شد...


 
........................................................................................

November 24, 2008

٭
و سرانجام در هشتادسالگی به علت نقص فنی درگذشت.


 
........................................................................................

November 22, 2008

٭
دبستان که بودم، دوستی داشتم به اسم مهراد لزومی که هر طوری فکر می‌کنم می‌بینم بعیده توی زندگیش آدم معروفی بشه. برای همین این رو نوشتم که اگه چهل سال بعد نوه‌ش توی گوگل سرچ کرد «مهراد لزومی»، دوستم شرمنده‌ی روی اون نوه نشه.


 
........................................................................................

November 20, 2008

٭
طرح رزمایش رعب و وحشت با موفقیت در تمام سطح شهر برگزار شد.


 
........................................................................................

November 15, 2008

........................................................................................

November 14, 2008

٭
اگه خدا خواست و دختر بود، زنده‌به‌گورش می‌کنم.


 
........................................................................................

November 13, 2008

........................................................................................

November 11, 2008

٭
به یک بازاریاب با فن بیان بالا (ترجیحاً دوجنسی) نیازمندیم.


 
........................................................................................

November 09, 2008

٭
اگه به یه قدرتی برسم، حتماً تعطیلات تابستونی رو به پاییز یا زمستون منتقل می‌کنم.


 
........................................................................................

November 07, 2008

٭
کلاس اول دبستان، برنده‌ی مسابقه‌ی نقاشی ۲۲ بهمن من بودم؛ با یک نقاشی که موضوعش مهم نیست. بالای برگه با بزرگترین فونتی که می‌شد، نوشته بودم «مرگ برگ شاه».


 
........................................................................................

November 06, 2008

٭
شب گذشته، جنازه‌ی پنج جوان در حال دختربازی کشف شد.

Labels: 
........................................................................................

November 04, 2008

٭
از دیگر مشکلات ما در ایران می‌توان به زردشدن روی گل‌کلم اشاره کرد.

Labels: 
........................................................................................

November 01, 2008

٭
ماییم و آب دیده، در کنج غم چپیده...


 
........................................................................................