October 31, 2010

٭
داشتم فراموشت می‌کردم اما باز دوباره دیدمت تو غم‌ها غوطه‌ور شدم چرا؟
(رضا صادقی)

شماره‌ی پنجاه

Labels: 
........................................................................................

October 29, 2010

٭
قضیه‌ی رقص نور بالای ماشین‌های پلیس چیه؟
واقعاً ایرونیا دارن می‌شن عین عربا...


 
........................................................................................

October 28, 2010

٭
تا حالا به چیزهای بامزه‌ای که روی گچ دست‌های شکسته نوشته می‌شه پرداخته نشده ها...


 
........................................................................................

October 15, 2010

٭
بعد از این که چشمم به روی حقایق دنیا باز شد، تمام فحش‌ها رو -که تا قبل از اون فقط به صورت قراردادی فحش بودن- مرور کردم و از فهمیدن معنی‌هاشون لذت بردم. اما هنوز که هنوزه، نتونسته‌م چرندی رو که در جواب «خفه شو» می‌گفتن رمزگشایی کنم.


 
........................................................................................

October 09, 2010

٭
اگه بچه‌م ان شد چی؟


 
........................................................................................

October 02, 2010

........................................................................................