February 15, 2015

٭
همیشه به رستوران‌هایی که اسم‌شون تو مایه‌های آقاجون و بابابزرگ باشه اعتماد می‌کنم. چون خیلی برام سخته که قبول کنم یک پدربزرگ چیزی جز خیر و صلاح نوه‌ش رو بخواد.


 
........................................................................................