November 30, 2020

٭

هنوز که هنوزه هر وقت آهنگ نون و پنیر ابی و داریوش رو گوش می‌دم، سر هر پیچ منتظرم ابی بگه: نون و پنیر و بامیه، داریوش بزن تو زاویه 
........................................................................................

November 20, 2020

٭

 یک) مساله‌ای به نام مساله‌ی دختر و پسر وجود دارد.

دو) این مساله در غرب به طور کامل حل شده است. 
........................................................................................

٭

 یک) مسابقه‌ای به نام مسابقه‌ی کیفیت آب‌های لوله‌کشی جهان وجود دارد.

دو) تهران هر سال در این مسابقه اول می‌شود. 
........................................................................................

November 13, 2020

٭

 یه دوست داشتم که دانشگاه بوفالو درس می‌خوند و گیتار برقی می‌زد. البته خودش معتقد بود دانشگاه بافلو درس می‌خونه و گیتار الکتریک می‌زنه. 
........................................................................................