October 25, 2022

٭

 لازم می‌دونم خلاصه‌ای از وضعیت این روزها ارائه بدم: اول بچه‌های انجمن یه بیانیه دادن، بعد بچه‌های شورا اعتراض کردن که چرا توش به فلان موضوع اعتراض نشده. بعد بچه‌های تشکل پادرمیونی کردن تا اختلافات حل بشه، منتها نهایتاً بچه‌های ستاد بودن که قضیه رو جمع کردن. 
........................................................................................