January 10, 2023

٭

اون موقع‌ها اگه کسی توی آی‌دیش ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ داشت نشونه‌ی بچه‌باحالی و این چیزها بود (تقریباً هم‌زمان با اون آهنگ لیلا فروهر) اما الان آتوسا-۲۰۰۰ یعنی آتوسا سال ۲۰۰۰ به دنیا اومده. هیچ چیز این‌طوری باعث نشده بود بفهمم چقدر سنم زیاد شده. 
........................................................................................