February 11, 2006

٭
- می‌دونی؟... راستش از وقتی تو رو دیدم... یعنی از اون روزی که دیدم‌ت... یه‌جوری.... یعنی چه‌جوری بگم... خواب و خوراک ندارم دیگه... ساده‌ش می‌شه اینکه عاشق‌ت شدم!
- واااای!!!! واقعاً نمی‌دونم چه‌طوری تشکر کنم!!!!


 
........................................................................................