February 28, 2006

٭
قصه‌ها هستند، کافی است بگویی‌شان.


 
........................................................................................