March 10, 2006

٭
چند سال پیش، یه‌نفر، خاستگاه واژه‌ی "اسگل" رو برام اینجوری شرح داد:
حوا، توی خونه نشسته بوده که آدم در می‌زنه. حوا هم می‌پرسه "کیه؟"... و آدم جواب می‌ده: "آخه اسگل! غیر از من کی می‌تونه باشه؟"
من هم کلی کیف کردم که عجب ماجرایی داشته این واژه... تا این‌که امروز نمی‌دونم چرا فهمیدم که من اسگل شده بودم، نه حوای بدبخت!
در همین رابطه


 
........................................................................................