October 08, 2006

٭
بالاخره شرق رو هم بستن. اتفاقی که دیر یا زود باید می‌افتاد... بعد هم نوبت راه زندگیه و بعد از اون هم لابد خانواده‌ی سبز...
مملکته دیگه... آره... مملکته.


 
........................................................................................