October 12, 2006

٭
"صبح بیست‌و‌دومین روز بهار
برای همیشه و خاموش"

خواب دیدم که مثل این فیلم‌های مربوط به جنگ جهانی، طرف من رو با تفنگش کشت، بعد صدای راوی، این رو روی تصویر خواب‌م گفت و تموم.
تهِ حس عجیب‌و‌غریب بود.


 
........................................................................................