November 02, 2006

٭
اون‌موقع‌ها، یک‌بار یک‌صفحه از دفتر شطرنجی مهدکودک‌م پاره شد. فکر می‌کردم بدبخت‌ترین آدم دنیا من‌ام...


 
........................................................................................