November 06, 2006

٭
توی یکی از این سریال‌ها، پسره و دختره با هم دعواشون شده بود و هی به هم می‌گفتن "ننه‌بابا‌گدا".
کلی اسباب خنده بود.


 
........................................................................................