November 09, 2006

٭
امروز یه ژانر جدید کشف کردم: اونایی که وقتی ازشون می‌پرسی بهترین کتابی که خوندی چی بوده، می‌گن قرآن.
ببینید. اینا آدم‌های مذهبی‌ای نیستن ها. دل‌شون هم می‌خواد همه بدونن که غیر‌مذهبی‌ان. نمی‌دونم چجوری توضیح بدم خلاصه. ژانر خیلی خاصیه.


 
........................................................................................