November 18, 2006

٭
سرعت راه‌رفتن مردم در پیاده‌روها، مرا به بالای دیوار می‌راند.


 
........................................................................................