November 23, 2006

٭
امروز فهمیدم از چی بیشتر از همه بدم میاد: [البته در نظر بگیرید که من از همه‌چیز بیشتر از همه بدم میاد.]
وقتی دارم با یه نفر صحبت می‌کنم و بعد طرف تف می‌کنه. [البته توجه دارید که بعضی‌ها وقتی می‌گن "هـ" هم تف می‌کنن.] وقتی این تف‌ش میفته دوروبر لب‌م، دیگه کلاً خفه‌خون می‌گیرم. یه توهم بدی دارم و اونم اینه که فکر می‌کنم اگه دهن‌م رو باز کنم، این بخار تف‌ش می‌ره توی دهن‌م. اه. بعد تا وقتی نرسم به جایی که بتونم صورت‌م رو بشورم، همینجوری خفه‌م. مشالّا طرف هم کلاً شوته.
آره... از این‌جوری خفه‌بودن بدم میاد.


 
........................................................................................