December 05, 2006

٭
"نه، اونی که عموی من از آلمان آورده این‌هواست."
و دست‌هایش را از دو طرف، آنقدر باز می‌کند تا از پشت به‌هم برسند.


 
........................................................................................