December 14, 2006

٭
جواب درست رو گلنسا داد. احسنت. یک‌بار دیگه با هم می‌خونیم: [مجری]
"گرفتی ما رو ها؟ این دوبیت را میشه ۲ساعت در کلاس دانشگاه ادبیات بحث کرد! لامصب هر مصرعش چندین آرایه داره از ابهام و ایهام و مراعات نظیر و تضاد و جناس و تلمیح و تمثیل و... میشه بردش جزو سیلابس‌های درسی ادبیات دبیرستان! اصلاً هم درست نیست یکیشو شاخص کنی."


 
........................................................................................