December 17, 2006

٭
خدمت اون دسته از عزیزانی که فکر می‌کنن من خیلی آدم عامه‌پسندی‌ام، باید بگم که من حرف‌های علمی هم بلدم و حتی شاید از این به بعد، این‌جا حرف‌های علمی هم بزنم. دستشویی هم اون روبروئه.


 
........................................................................................