December 18, 2006

٭
سی‌دی را از پشت [جایی که نوشته فیلیپس] روی میز بیندازید. دقت کنید که تمام سطح آن با هم به میز برخورد کند. سی‌دی با کمک هوایی که بین خودش و میز گیر کرده، لیز می‌خورد و خیلی کیف می‌دهد.
[اگر سطحش خیلی بالاست، می‌تونید آموزش‌های کامپیوتر قبلی رو ببینید و از پایه شروع کنید.]


 
........................................................................................