December 22, 2006

٭
دارم به این نتیجه می‌رسم که برای تعریف خانواده‌ی خورشتی، بهتره به‌جای این همه شرح و تفسیر، یه عکس پیدا کرد. خوبه که یه نفر بره کتاب‌های اجتماعی دبستان و راهنمایی رو بررسی کنه. مطمئناً شکل کلیشه‌ایش رو پیدا خواهد کرد. اگه اسکن کنه هم که دیگه خیلی عالی می‌شه.
با تشکر از red


 
........................................................................................