December 30, 2006

٭
هنوز هم نفهمیدم چه ماده‌ای توی این آدامس‌های اربیت وجود داره که به این سرعت می‌تونه آب گرم یا ولرم رو سرد کنه.


 
........................................................................................