January 07, 2007

٭
"برنامه‌های منظم کانون، به‌علاوه‌ی آزمون‌های استاندارد، باعث شده که من دیگه شب‌ادراری نداشته باشم."
نمی‌دونم چند، هشتادوشش، هشتادوشش؛ کانون فرهنگی آموزش


 
........................................................................................