February 07, 2007

٭
آدم‌ها سه‌دسته‌اند:
۱- بچه‌باحال‌ها
۲- دَروکن‌ها

[برای پارلوس]

Labels: 
........................................................................................