February 13, 2007

٭
یادش به‌خیر... بچه که بودم، دلم می‌خواست در آینده دانشمند بشم. [به عنوان شغل اصلی]


 
........................................................................................