August 11, 2008

٭
من هیچ ظلمی در حق جامعه‌ی مگس‌ها نکرده‌م. نمی‌دونم چرا انقدر باید از طرفشون مورد آزار قرار بگیرم.


 
........................................................................................