August 13, 2008

٭
آیا به ‌یاد می‌آورید؟

زمانی را که برای اولین‌بار توانستید بند کفش خود را ببندید.
زمانی را که برای اولین‌بار پرتقالی را پوست کندید.
زمانی را که توانستید بدون چرخ‌های کمکی دوچرخه‌سواری کنید.

پس حرف نزنید.


 
........................................................................................