August 19, 2008

٭
توی «عشق سرعت» کیوسک یه تیکه هست که میگه:
«عاشقای قزوینی، توسعه سبک چینی»
اول من فکر می‌کردم «عاشقای قزوینی» به این جوک‌هایی مربوط میشه که میگن. ولی با کمی تفکر و تدبر در معنای این قسمت، یاد شایعه‌ای افتادم که در مورد رایس و اون پسر قزوینی میگفتن.
و البته شک ندارم که همه‌ی شما این رو میدونستید.


 
........................................................................................