August 28, 2008

٭
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی هر فرد، واکنشیه که در برابر خنده‌ی دیگران به حرفش نشون میده. یعنی مثلاً وقتی که یه جوک خنده‌دار میگه و می‌بینه که همه خوششون اومده و دارن می‌خندن...


 
........................................................................................