October 25, 2008

٭
در جای دیگر می‌فرماید: جرزن به جرش می‌رسه.


 
........................................................................................