November 22, 2008

٭
دبستان که بودم، دوستی داشتم به اسم مهراد لزومی که هر طوری فکر می‌کنم می‌بینم بعیده توی زندگیش آدم معروفی بشه. برای همین این رو نوشتم که اگه چهل سال بعد نوه‌ش توی گوگل سرچ کرد «مهراد لزومی»، دوستم شرمنده‌ی روی اون نوه نشه.


 
........................................................................................