December 02, 2008

٭
بر شماست پرهیز از توطئه‌ی اخیر که مدتی است تحت عنوان «بلاگ‌چرخان گوگلی» بر سر زبان‌ها افتاده. اگه قضیه رو براتون باز کنم حتماً تعجب می‌کنید. واقعیت اینه که اول‌بودن من در لیست‌ها برای یه عده خیلی سنگین تموم شده بود. برای همین دست‌به‌کار شدن و خلاصه یه عملی و...


 
........................................................................................