December 18, 2008

٭
استفاده‌ی زیاد از «...» توی متن، نشون‌دهنده‌ی اعتمادبه‌نفس کم نویسنده‌ست.


 
........................................................................................