December 21, 2008

٭
اما در مورد بحث علامت تعجب. یه مدت مد شد که علامت تعجب مساوی‌ست با خر‌فرض‌کردن خواننده و خزعبلاتی از این دست. اما افراط توی این موضوع به حدی رسید که علامت تعجب عملاً حذف شد از بعضی متن‌ها. خب واقعاً علامت تعجب چیز رو اعصابیه؛ اما بدتر از اون، وقتیه که طرف به‌زور داره از علامت تعجب دوری می‌کنه. این می‌تونه نشانه‌ی غرور و همین‌طور تظاهر به باکلاسی نویسنده‌ی متن باشه. جدی.
نتیجه‌ی نهایی: نبودن علامت تعجب به صورت افراطی، نشانه‌ی غرور و تظاهر به باکلاسی نویسنده است.


 
........................................................................................