February 09, 2009

٭
دقیقاً از چه زمانی مردم با اسکناس به عنوان سکه‌ی طلا برخورد کردند و اسکناس‌های بدون گوشه را فاقد اعتبار دانستند؟


 
........................................................................................