February 16, 2009

٭
بعضی خوانندگان از ان خواسته بودند:

روزی که از دانشگاه کاملاً فارغ‌التحصیل بشم، میرم یکی از دستشویی‌هاش، هیچ‌چیز رو نمی‌شورم، و بلند میشم و میرم.


 
........................................................................................