March 13, 2009

٭
به نظر من بعضی از ترانه‌های رپ فارسی با برترین اشعار سپیدی که داریم برابری می‌کنن و در این حرفم نود درصد جدی هستم.


 
........................................................................................