March 24, 2009

٭
تقریباً همین الآن آهنگ جدید زدبازی به اسم «زندگی منه» منتشر شد. از خوشحالی در پوست خودم نمی‌گنجم. فقط به این فکر کردم که اگه چند روز زودتر پخشش کرده بودن، می‌تونستیم توی پرونده یه جشن درست و حسابی بگیریم.


 
........................................................................................