May 19, 2009

٭
هیچ‌کس دقیقاً نمی‌دانست چطوری حامد در شلوغ‌ترین اتوبوس‌‌ها و متروها هم صندلی خالی گیر می‌آورد و می‌نشیند. اما همه در یک مورد اتفاق نظر داشتند: زرنگ‌بودن حامد.

Labels: 
........................................................................................