May 25, 2009

٭
«یه دهن داری و دوتا گوش، پس باید دو برابر اون چیزی که حرف می‌زنی گوش بدی.»

این برای من نقطه‌ی صفر استدلاله. اگه استدلالی از این ضعیف‌تر بود، ضعیفه و اگه قوی‌تر بود قوی.

Labels: 
........................................................................................