July 07, 2009

٭
یکی از دوستان ما تحلیل جالبی در مورد قضیه‌ی حسین فهمیده و اون جمله‌ی امام خمینی داشت. می‌گفت امام خمینی داشته این حرکت رو مسخره می‌کرده. چون «رهبر ما آن طفل سیزده‌ساله‌ای است...» درگیر این پارادوکس بزرگه که طفل سن مشخصی داره و حتی اگه به دوازده‌ساله بشه گفت طفل، به سیزده‌ساله نمی‌شه.


 
........................................................................................