September 19, 2009

٭
یکی دیگر از ترکیب‌های مورد علاقه‌ی من «بچه‌مسلمان» است که در شعر زیبای «منم بچه‌مسلمان» به بهترین شکل از آن استفاده شده.


 
........................................................................................