September 22, 2009

٭
دخترها و پسرها با سگ‌هایشان بیرون می‌آیند و وقتی به هم می‌رسند، طی مراسمی آیینی سگ‌ها خودشان را به هم می‌مالند. این از نظر من یک حرکت استعاری است.


 
........................................................................................