September 05, 2009

٭
بهار آمد و شمشادها جوان شده‌اند
پرندگان مهاجر ترانه‌خوان شده‌اند

پرونده‌ی بیستم


 
........................................................................................